Haber

Beled Suresi Okunuşu – Beled Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali ve FaziletiKur’an-ı Kerim’in doksanıncı suresi ola özelliğini taşıyan Beled Suresi, 20 ayettir. Mekke döneminde nazil olan surelerden birisidir. Adını ilk ayetinde geçen ”beled” kelimesinden almıştır. Beled, şehir ve memleket anlamlarını taşımaktadır. Surede, Mekke’ye yemin edilerek insanın zor ve çetin şartlar içinde dünyaya getirildiğinin altı çizilmiştir. Bu nedenle olgun bir insan olabilmek ve yüce gayelere erebilme için sıkıntılara göğüs germek zorunda olunduğu hatırlatılmıştır. Beled Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali, faziletleri ve tefsiri için ayrıntıları inceleyiniz.

Beled Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.La uksimü bilhazelbeledi.

2.Ve ente hıllün bihazelbeledi.

3.Ve validin ve ma velede.

4.Lekad halaknel’insane fiy kebedin.

5.Eyahsebü en len yakdire ‘aleyhi ehadün.

6.Yekulü ehlektü boya lübeden.

7. Eyahsebü en lem yerehu ehadün.

8.Elem nec’al lehu ‘ayneyni.

9.Ve lisanen ve şefeteyni.

10.Ve hedeynahünnecdeyni.

11.Felaktehamel’akabete.

12.Ve ma edrake mel’akabetü.

13.Fekkü rekabetin.

14.Ev ıt’amün fiy yevmin ziy mesğabetin.

15.Yetiymen makrobetin için.

16.Ev miskiynen za metrebetin.

17.Simme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.

18.Ol,eke ashabülmeymene

19.Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş’emeti.

20.’Aleyhim narün mü’sadetün.

Beled Suresi Türkçe Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

1, 2, 3, 4.Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke’ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.

5.İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

6.”Yığınla mal harcadım” diyor.

7.Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?

8, 9, 10.Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yolu (hayır ve şer yollarını) göstermedik mi?

11.Fakat o, sarp yokuşa atılmadı.

12.Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin?

13.O tutsak bir boynu çözmek(köle azat etmek) tir.

14, 15, 16.Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.

17, 18.Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir.

19.Âyetlerimizi inkar edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir.

20.Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.

Beled Suresi Konusu Nedir?

Beled Suresi, 20 ayetten oluşmuştur. Mekke döneminde nazil olan bu surede temel olarak, bazı önemli varlıklara yemin edilmiş, insanın yaratılıp hayat mücadelesi içine sokulduğu belirtilmiştir. Gücüne ve servetine güvenerek Allah’a (C.C) karşı gelenlerin aldandığına vurgu yapılmıştır. Surede, insana maddi ve manevi birtakım nimetler verildiği, hayır ve şer yollarının gösterildiği anlatılmıştır. Öte yandan yardımlaşma, iman ve sabır konuları da işlenmiştir. Bazı konularda müminler ve inkarcılar karşılaştırılmıştır.

Beled Suresi Kaç Ayettir?

Kur’an-ı Kerim’de yer alan doksanıncı sure olan Beled Suresi, iniş sırasına göre ise otuz beşinci sure olma özelliğini taşımaktadır. Kaf Suresinden sonra, Tarık Suresinden önce Mekke’de nazil olmuştur. Beled Suresi 20 ayettir.

Beled Suresi Fazileti

Beled sûresini okumanın faziletine dair Sa’lebî ve Vâhidî gibi bazı müfessirlerin Übey b. Kâ’b’dan rivayet ettikleri, Zemahşerî ve Beyzâvî gibi daha sonraki müfessirlerin de eserlerinde yer verdikleri, “Allah, ‘lâ uksimü bi-hâze’l-beled’i okuyanı kıyamet günü gazabından emin kılar” meâlindeki hadisin uydurma olduğu kabul edilmektedir (bk. Zerkeşî, I, 432).

Beled Suresi Tefsiri

Beled sûresinde, mekânların en şereflisi Mekke’ye yemin edilerek insanın zor ve çetin şartlar içinde dünyaya getirildiği, bu sebeple de olgun bir insan olabilmek ve yüce gayelere erebilmek için sıkıntılara göğüs germek zorunda bulunduğu hatırlatılmaktadır. Böylece Hz. Peygamber’in karşılaşacağı güç şartlara, müşriklerin ona uygulayacağı zulüm ve baskıya da işaret edilmektedir. Gücüne ve servetine güvenerek Allah’a karşı gelen kimselerin aldandığı, ayrıca insana maddî ve mânevî birtakım nimetlerin verildiği, hayır ve şer yollarının gösterildiği belirtilmekte, sarp yokuşa benzeyen hayır yolunun bir köle âzat etmek veya açlık ve kıtlık zamanlarında akrabadan bir yetimi yahut perişan durumdaki bir yoksulu doyurmak olduğu bildirilerek yardımlaşmaya verilen önem ve İslâm’ın kölelik müessesesi karşısındaki tavrı ortaya konmaktadır. Ayrıca iman ettikten sonra birbirine sabır ve merhameti tavsiye etmenin lüzum ve önemine dikkat çekilmiştir. Sayılan bu özellikleri taşıyanlara “ashâbü’l-meymene” (sağ taraftarları, amel defterleri sağdan verilenler), Allah’ın âyetlerini inkâr edenlere de “ashâbü’l-meş’eme” (sol taraftarları, amel defterleri soldan verilenler) denildiği bildirilmekte ve bu sonuncuların kötü âkıbetine işaret edilmektedir.

Ezberlemek İsteyenler İçin Diğer Sureler Şöyle;

Ayetel Kürsi

Fatiha Suresi

Felak Suresi

Fetih Suresi

Nas Suresi

Kadir Suresi

Tebbet Suresi

Fil Suresi

Duha Suresi

Yasin Suresi

Vakıa Suresi

Mülk Suresi

İnşirah Suresi

Maun Suresi

Haşr Suresiİlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
instagram takipçi hilesi organik takipçi satın al bayan takipçi satın al takipçi satın al instagram beğeni arttırma instagram takipçi satın al ege tülek takipçi satın al takipçi satın al Takipçi kasma hilesi Ücretsiz Video İndir porno izle takipçi satın al tarot fal baktır